Karkkilan Vasemmiston julkaisu Karkkilan Tienoossa ja Karkkilalaisessa viikolla 10

8.3.2017

Karkkilan Tienoossa ja Karkkilalaisessa viikolla 10 julkaistu kirjoitus Karkkilan Vasemmistoliitolta. Karkkilan Vasemmisto katsoo eteenpäin – Uusien ehdokkaiden kanssa kohti keskustelevampaa politiikkaa.


Kuluneella valtuustokaudella Karkkilan Vasemmistoliiton johtokunnan ja muutamien valtuustoryhmän jäsenten yhteistyössä on ollut ristiriitoja, jotka nyt näyttävät ratkenneen. 
Olemme saaneet joukkoomme paljon uusia innokkaita politiikan tekijöitä. 
Uudelle kaudelle kuntalaisten asioista huolehtimaan on lähdössä entistä yhtenäisempi Karkkilan Vasemmistoliitto.
Karkkilan Vasemmistoliitto on kevään kuntavaalityöpajoissa luonut yhteisen vaaliohjelman, jossa tähdätään pitkäjänteiseen kaupungin kehittämiseen. 
Kantavana ajatuksena vaaliohjelmassa on edistää ja tukea perheiden hyvinvointia kaikissa elämänvaiheissa. Kaupungin investoinnit ja palvelut tulee toteuttaa ja järjestää suunnitelmallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävästi, riskit halliten. 
Karkkila on ainutlaatuinen kulttuuriympäristö, josta haluamme pitää huolta ja kehittää sitä asukkaita kuunnellen.
Sitoudumme kuntavaaliehdokkaidemme kanssa yhdessä laatimiimme teemoihin vasemmistolaisen politiikan tekemiseksi ja tulemme vastaisuudessakin käymään keskustelua demokraattisessa hengessä. 
Päätökset tehdään yhdessä, avoimesti tasaveroisina keskustellen ja kunnioittaen valtuutettujemme mielipiteitä. 
Karkkilan Vasemmistoliiton tavoitteena on tehdä taloudellisesti kestäviä päätöksiä ja ohjata rajalliset resurssit hyödyttämään mahdollisimman laajaa osaa kuntalaisista.

Yhteistyöterveisin Karkkilan Vasemmistoliitto

Paluu Uutisiin