Tavoitteemme

Karkkilan Vasemmistoliiton tavoitteita tulevalle valtuustokaudelle:

 

1. Pidetään huolta Karkkilasta

Karkkilan kaupungin omistamien kiinteistöjen, katujen, vesijohtojen ja puistoalueiden kunnossapidosta ja korjausvelan purkamisesta on tehtävä analyysi ja aikataulutettu johdonmukainen suunnitelma, jonka toteutumista seurataan valtuustossa.

2. Välittävä Karkkila - Turvallinen arki ja palvelut lähellä

Säilytetään sosiaali- ja terveyspalvelut sekä laadukkaat koulut ja varhaiskasvatus kaupungissamme tulevaisuudessakin. Hyvä elämä vauvasta vanhuuteen!

3. Taloudessa tarkka Karkkila

Kaupungin investoinnit ja palvelut tulee toteuttaa ja järjestää suunnitelmallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävästi, riskit halliten sekä perheiden hyvinvointia kaikissa elämänvaiheissa edistäen.

4. Ympäristöstään ylpeä ja huolehtiva Karkkila

Tehdään kierrättäminen kaupunkilaisille mahdollisimman helpoksi. Huolehditaan sekä rakennetusta että luonnonympäristöstä.

5. Työtä Karkkilaan!

Elinkeinopoliittinen ohjelma ja -strategia pitää ottaa valtuustotasolla uuteen tarkasteluun. Tulevan valtuustokauden tärkeimpiä tavoitteita on työllisyysasteen kohottaminen.

6. Karkkilalainen nuori on tärkeä

Jokaiselle nuorelle oma polku aikuisuuteen ja nuorten itsensä ideoimaa mielekästä tekemistä.

7. Kulttuuri, liikunta ja sivistys kaikkien saataville – Karkkilassa kulttuuri kukoistaa

Karkkila sivistyskuntana ja harrastusten mahdollistajana – tuodaan taide, urheilu ja kulttuuri kaikkien karkkilalaisten ulottuville varallisuudesta riippumatta.

Alla olevia kuvia klikkaamalla voit tarkastella tavoitteitamme laajemmin