Karkkilan Vasemmiston kuntavaaliehdokkaiden kannanotto koskien Harjun kentän madaltamista

15.3.2017 klo 11:00

Karkkilan Vasemmistoliiton kuntavaalityöpajassa sunnuntaina 12.3. päätettiin ottaa yhdessä kantaa keskusteluun Harjun kentän madaltamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.

Mielestämme kaupungin rajallisia varoja on syytä käyttää kaupunkikuvan kokonaisvaltaiseen parantamiseen ja kunnostamiseen. Emme halua tulevan valtuuston joutuvan tilanteeseen, jossa uusi valtuustokausi aloitetaan edellisen valtuuston vastuuttoman päätöksenteon jälkiä korjaamalla, kuten istuvan valtuuston ensimmäisiin tehtäviin kuuluneiden talouden sopeuttamistoimien kohdalla kävi. Niissä menetimme pysyvästi kaupungin työpaikkoja sekä omin voimin tuotettuja ja nyt kaivattuja palveluja.

Yhteinen tahtomme on saada koululaisille kunnollinen lähiliikunta-alue Nyhkälän koulun alueelle, mutta nyt päätöksentekoon tuotava hankesuunnitelma on kustannuksiltaan liian kallis toteutettavaksi. Siksi olemme päättäneet tukea Ratkaisu 3 –nimellä tunnettua vaihtoehtoa Harjun lähiliikunta-alueen kehittämisestä mukaan hankesuunnittelua tehtäessä, asianmukaisen valmistelun kautta. Tämä ratkaisu pystyttäisiin toteuttamaan jo ennen seuraavan lukuvuoden alkamista.

Karkkilan Vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaat haluavat toimia kaupunkinsa kehittäjinä taloudelliset realiteetit huomioiden. Nyt meistä tuntuu, että vanha valtuusto on ottanut viimeiseksi päämääräkseen Harjun kentän madaltamisen, keinolla millä hyvänsä.

Suurin osa Karkkilan Vasemmiston kuntavaaliehdokkaista on allekirjoittanut adressin Harjun suojelemiseksi.

Yhteistyöterveisin,

Karkkilan Vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaat

Paluu Uutisiin