Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 11.12.17

3.1.2018

Karkkilan Vasemmiston ryhmäpuheenvuoro talousarviosta kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.12. 2017

 

Karkkilan kaupungin talousarvio vuodelle 2018 on karua luettavaa. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi 1 037 738 euroa alijäämäistä budjettia. Luvut näyttävät lohduttomilta, varsinkin kun ottaa huomioon, että kunnallista tuloveroprosenttia ei oltu halukkaita marraskuun valtuuston kokouksessa tarkistamaan sellaiselle tasolle, joka olisi vastannut paremmin talouden realiteetteja. Tulevana vuonna onkin pyrkimys päästä tilanteeseen, jossa talousarviosta päästäisi päättämään jo marraskuun valtuuston kokouksessa ja veroprosenteista päätettäessä olisi silloin tiedossa seuraavan vuoden madonluvut.

Toisaalta olemme toki tilanteessa, jossa Nyhkälän koulun tai terveysaseman remonttien kaltaisia investointeja ei siinnä ihan lähitulevaisuudessa, mutta katujen ja kiinteistöjen olemassa oleva korjausvelka vaatii silti panostuksia lähitulevaisuudessakin ja niistä puroista muodostuu kyllä merkittävä virta. Kaikissa tulevissa investoinneissa onkin syytä pitää tarkemmin huolta siitä, että hankkeen budjetti ei ylity.

Hyvinä asioina talousarviosta voisi mainita subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämisen ja varhaiskasvatuksen resurssien turvaamisen. Karkkilan hyvät varhaiskasvatuksen palvelut ovat merkittävä vetovoimatekijä, josta on syytä pitää kiinni. Myös nuorille suunnattuihin palveluihin pitäisi löytyä resursseja vaikeassakin taloustilanteessa ja painopisteen tulisi olla nimenomaan nuorten osallisuutta lisäävissä toimenpiteissä.

Tulevina vuosina on kaiken kaikkiaan syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että hyvinvointia kunnassa lisätään parhaiten sellaisilla palveluilla, jotka ennaltaehkäisevät ongelmien syntymistä. On kaikin tavoin edullisempaa panostaa kaupunkilaisten hyvinvointiin kuin keskittyä pelkästään viimekätisen avun tarjoamiseen.

Osa hyvinvoivaa kaupunkia on myös sen ilmapiiri. Olemmeko avoimuuteen, luottamukseen ja osallisuuteen kannustavia vai kaivaudummeko syvemmälle omiin poteroihimme. Kaupungin luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat vastuullisella paikalla luomassa tätä ilmapiiriä. Sujuva yhteistyö päätöksenteossa, ihmisten ammattitaidon kunnioittaminen ja avoin keskustelu viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välillä ovat avaimia menestykselle hedelmällisen ilmapiirin luomisessa.

Tänään käsiteltävässä Karkkilan tulevassa strategiassa kaupunkilaisten osallisuus ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja sivistyksen edistäjänä on hyvin esillä. Strategiassa tärkeintä on kuitenkin se, ettei se jää paperiksi, jota vilkaistaan ohi mennen talousarvion tekemisen yhteydessä, vaan otetaan todella käyttöön ja tehdään ymmärrettäväksi kaikille. Strategia tulisi nähdä myös elävänä työkaluna, jota voidaan tarpeen mukaan tarkastella uudelleen.

Talousarviota ja tulevien vuosien taloussuunnitelmaa tarkasteltaessa olisi hyvä visioida myös jotain konkreettista sinne tuleville vuosille. Kaupungin strategiaa työstäessä kävi selväksi, että yhtenä yhteisenä tavoitteena kaikille valtuutetuille on halu tukea karkkilalaisten yritysten toimintaedellytysten kehittämistä. Jätänkin tähän lopuksi pohdittavaksi ajatuksen siitä, voimmeko jollain tavalla kehittää teollisuuskylää ja tuoda sitä kohti nykypäivää? Saisimmeko päivitettyä sitä houkuttelevammaksi yhdessä alueen yrittäjien kanssa?

11.12. 2017

Paluu Uutisiin