31 Heli Ahjoniemi

31 Heli Ahjoniemi

Olen 44-vuotias perheenäiti ja sairaanhoitaja Tuorilasta. Harrastan koirien kanssa lenkkeilyä ja potkupyöräilyä sekä ratsastusta. Musiikki ja luonto kuuluvat lähes päivittäin elämääni.

Ensimmäisellä kaudellani kunnallispolitiikassa olen ollut valtuustossa, kasvatus- ja opetus lautakunnassa ja HUS-valtuustossa. Vimeiset kaksi vuotta olen ollut myös hallituksen jäsen.

Haluan edistää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Lähipalvelut koen tärkeiksi, kaiken ikäisille.

Olen rauhallinen ja pitkäpinnainen luonteeltani, en usko agressiiviseen asioiden läpivientiin vaan ennemmin kauaskantoiseen ja kokonaisuuksia hahmottavaan päätöksentekoon.