44 Kirsti Salmi-Niklander

Olen 64 v. Olen asunut Fagerkullassa vuodesta 1986 lähtien. Olen folkloristiikan (eli perinteentutkimuksen) dosentti ja yliopistonlehtori ja työskennellyt Helsingin yliopistossa vuodesta 1989 erilaisissa tehtävissä ja työsuhteissa.

Työ ja harrastukset kietoutuvat erottamattomasti yhteen: olen kiinnostunut siitä, miten historiaa tuotetaan nykyhetkessä ja miten ihmiset rakentavat elämänarvojaan kertomusten avulla. Olen tutkinut sekä Karkkilan perinnettä ja historiaa että Pohjois-Amerikan siirtolaisyhteisöjä.

Vapaahetkinä teen käsitöitä ja liikun luonnossa. Minulla on tutkimukseen liittyviä luottamustoimia muun muassa Suomen Kirjahistoriallisen Seuran puheenjohtajana.

Karkkilan on tärkeää tunnistaa vahvuutensa, joita ovat kiinnostava ja elävä historia, vireä kulttuurielämä, luonnonläheisyys ja palvelujen saatavuus. Näistä on myös tärkeää pitää kiinni.