36 Duncan Heathfield

Olen 53-vuotias tuorilalainen. Olen johtanut ohjelmistokonsultointiyritystä täällä Karkkilassa vuodesta 1999. Alkuperäinen koulutukseni on maa- ja metsätaloudessa, mutta nyt luon tieteellisiä ohjelmistoja tuulivoimaloita varten.

Uskon, että kapitalismi on hyvä palvelija, mutta huono johtaja. Meidän tulisi rohkeammin tehdä selkeitä, demokraattisia päätöksiä siitä, minkälaisen maailman haluamme rakentaa. Parantaaksemme elämää Karkkilassa, meidän tulisi:
-> Antaa parempaa tukea heille, jotka kokevat verkossa (ja Lohjalla) asioimisen vaikeaksi
-> Käyttää koulutuksessa vain EU-maista lähtöisin olevia ohjelmistoja.
-> Palauttaa julkisen liikenteen yhteydet Helsinkiin ja muihin kaupunkeihin.
-> Parantaa julkista terveydenhuoltoa, kunnes yksityinen sektori on turha.
-> Palauttaa terveyspalveluita Karkkilaan, jos mahdollista.
-> Luoda ideoita Karkkilan tulevaisuudesta, jotka eivät riipu optimistisista unelmista väestönkasvusta tai moottoritien rakentamisesta.
-> Kaupunkisuunnittelun avulla tehdä Karkkilasta vihreämpi ja kauniimpi.

*******
DUNCAN HEATHFIELD
53, Tuorila

I have managed a software consulting company here in Karkkila since 1999. My original training was in agriculture and forestry, but now I work on developing scientific software for wind energy.
I believe that capitalism is a good servant, but a bad master. We should feel braver about making clear, democratic decisions about what kind of world we want to build.

To improve life in Karkkila, we should:
* Provide better support for those who struggle to cope with services moving online (and to Lohja)
* Eliminate use of non-EU origin software in education.
* Restore public transport links to Helsinki and other towns.
* Improve public sector healthcare until the private sector is redundant.
* Restore more healthcare services to Karkkila, where medically feasible.
* Make dramatic, bold policies to respond to the climate emergency.
* Develop ideas about building a good future for Karkkila that do not depend on optimistic dreams about increasing the population or building a motorway.
* Use planning to make Karkkila more green and more beautiful.