47 Jarkko Ilonen

JARKKO ILONEN
37 vuotta

Tällä hetkellä osoitteita on kolme – Vattola, Sudetti ja Lemmoi. Toivottavasti lähitulevaisuudessa vain yksi paikka.
Minulla on vankka urheilutausta erityisesti koripallon parissa. Pelaaminen on viime vuosina jäänyt taka-alalle ja koriskenttiä kulutan nykyään lähinnä muiden pelejä tuomaroidessa ja omia poikia valmentaessa. Nautin luonnossa liikkumisesta ja hyvien poliittisten keskustelujen käymisestä. Ukulelea soittelen aina silloin tällöin – toistaiseksi vain omaksi ”iloksi”.

Tällä hetkellä toimin seuraavissa luottamustoimissa:
Karkkilan kaupunginvaltuutettu
Karkkilan kaupunginhallituksen jäsen
Uudenmaan maakuntahallituksen strateginen jäsen
Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskunnan jäsen
Karkkilan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja

Karkkilan poliittinen ympäristö kaipaa nykyistä avoimempaa ja kuntalaiset huomioivaa päätöksentekoa. Lähidemokratiaa tulee lisätä kuulemalla asukkaiden mielipiteet, vastaamalla kysymyksiin ja olemalla tavoitettavissa. Uskon myös sosiaalisen median mahdollisuuksiin valtuuston toiminnasta tiedottamisessa ja kuntalaisten osallisuuden lisäämisessä.

Lasten ja lapsiperheiden asiat ovat minulle tärkeitä. Varhaiskasvatusta tulee kehittää joustavaksi ja myös Karkkilan ulkopuolella työskentelevien vanhempien tarpeet huomioivaksi. Kannatan sosiaali- ja terveysteemoissa eriarvoisuutta kaventavia toimia. Esimerkiksi päivähoito- ja terveyskeskusmaksujen poisto tai huomattava alentaminen, vanhusten kotihoidon tehostetut resurssit, koulujen luokkakokojen pitäminen maltillisina sekä laadukas ilta- ja aamupäivätoiminta ovat kaikki tällaisia teemoja.

Karkkilassa on valtavasti laadukasta kulttuuri- ja liikuntatarjontaa. Näiden tuominen kaikkien kuntalaisten ulottuvuuteen esim. pienituloisten osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksia tukemalla, on minulle tärkeää.

Kestävä Karkkila – ohjelma tulee olemaan koko kaupunkia poikkileikkaava teema, jonka pohjalta on hyvä kehittää kaupunkia. Tämä ohjelma on erittäin lähellä sydäntäni.

Olen yhteistyökykyinen ja neuvottelutaitoinen ehdokas, mutta tarvittaessa myös rohkea aloitteentekijä. Pyrin perustamaan päätöksentekoni huolelliseen pohja- ja selvitystyöhön ja kuuntelen sekä käyn mielelläni keskustelua erilaisista mielipiteistä. Kuntapolitiikan avoimuus ja läpinäkyvyys ovat minulle keskeisiä tavoitteita, joiden pohjalta haluan toimia.